Όροι χρήσης

Σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε χρήση και πρόσβαση στις ιστοσελίδες του www.f-secure.gr υπόκεινται στους ακόλουθους όρους

Αποποίηση ευθυνών

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στο www.f-secure.gr παρέχεται "ως έχει" και "ως διαθέσιμο". Δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Inter Eningeering και η F-Secure δεν ευθύνοναι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών των σελίδων.

Sites τρίτων

Αυτή η πολιτική αφορά μόνο τις δραστηριότητές μας από τους διακομιστές μας. Οι ιστότοποί μας περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τα σχόλια ή τις εφαρμογές ιστότοπων τρίτων μερών. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους μόνο για λόγους ευκολίας και η συμπερίληψη αυτών των συνδέσμων δεν συνεπάγεται την έγκριση από εμάς της συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στο www.f-secure.gr προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή όλου του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, μορφής σχεδιασμού, λογότυπου, κλιπ ήχου, βίντεο κλιπ και κωδικοποίησης HTML, σε οποιαδήποτε μορφή καθώς και κάθε μη εξουσιοδοτημένης αναπαραγωγής, ολικής ή μερικής, των κειμένων, των εικονογραφήσεων, του σχεδιασμού ή του λογότυπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Inter Engineering και της F-Secure απαγορεύεται. Προστατεύουμε τα δικαιώματά μας πνευματικής ιδιοκτησίας στην πλήρη έκταση του νόμου. Το "F-Secure" και το F-logo είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της F-Secure Corporation. Τα ονόματα προϊόντων και τεχνολογιών της F-Secure και τα λογότυπα F-Secure είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της F-Secure Corporation. Άλλα ονόματα προϊόντων και λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα

Το www.f-secure.gr δεσμεύεται να διασφαλίζει την ασφάλεια των πληροφοριών σας. Προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, η διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και η σωστή χρήση των πληροφοριών, έχουμε θεσπίσει τις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε ηλεκτρονικά. Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορούν να βρεθούν εδώ.

Αλλαγές

Οι όροι χρήσης δεν εξαντλούνται στο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετοι όροι σχετικά με ορισμένα περιεχόμενα, υπηρεσίες ή λειτουργίες. Η Inter Engineering και η F-Secure διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τις σελίδες ή να αρνηθούν την πρόσβαση σε αυτές ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής θα καταχωρούνται σε αυτήν τη διεύθυνση URL και θα ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται. Επισκεφθείτε μας ξανά για ενημερώσεις.